U stuurt ons een tekening, eventuele bestekken en wensen, wij calculeren voor u het benodigde materiaal. Evenals onze klanten hebben wij zeer goede ervaringen met deze manier van werken. Door zo vroeg mogelijk te worden betrokken bij projecten worden vaak veel problemen tijdens de uitvoering voorkomen. Tevens bent u ervan verzekerd dat de calculatie alle benodigde onderdelen bevat om tot een sluitend geheel te komen. Bij JOCO werken we niet met `vierkantemeterprijzen`, ieder systeem is immers uniek.

Vaak wordt tijdens calculatie`s gewerkt met kengetallen ten aanzien van benodigde en afgegeven capaciteit. Wij hebben alle mogelijkheden om een complete capaciteitsberekening te maken, of te toetsen aan bijvoorbeeld een warmteverliesberekening van derden. Aan de hand van de capaciteitsberekening wordt het voorontwerp (de calculatie )nogmaals getoetst aan de werkelijke situatie, en waar nodig worden aanpassingen gedaan.

Nog maar al te vaak wordt de noodzaak van tekenwerk voor een vloerverwarminginstallatie ten onrechte onderschat.. Wij zijn van mening dat juist goed en volledig tekenwerk helpt om de uitvoering soepeler te laten verlopen, met daarbij een aanzienlijk kleiner risico op montagefouten. Tevens maken onze tekeningen in een vroeg stadium iets tastbaars, voor zowel installateur als eindgebruiker. Wij hebben de mogelijkheid om het tekenwerk volledig te integreren in uw CAD-tekeningen, ideaal voor de presentatie naar uw klant en revisiebescheiden.

De sterke opkomst van (lucht-)warmtepompen vergt een andere manier van ontwerpen en (in-)regelen. Door als voorloper andere ontwerprichtlijnen te gaan hanteren die afgestemd zijn op maximaal rendement. Dat kost op voorhand een beetje meer, maar betaald zich dubbel en dwars terug over de levensduur van de installatie.